ตารางการอบรม (โครงการ)

เช้า บ่าย เย็น
วันที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์
- ยกตัวอย่าง ให้ลองเข้าใช้งาน (Website, LMS, MOOC, Social)
- ให้ตรวจสอบ Google Account ของตนเองว่าสามารถเข้าได้
- รูปแบบการผลิตสื่อวิดีโอ เน้น 4 เทคนิค (PowerPoint, Cap หน้าจอ, Top View, กระดาน) และการใช้ Green Screen อุปกรณ์และ App ที่จำเป็น
- ลักษณะของสื่อวิดีโอที่เหมาะสม และ Checklist 5 ข้อ (มองเห็นชัดบนโทรศัพท์มือถือ, ความยาวไม่เกิน 5 นาที, ไม่ใช้ content ที่มีลิขสิทธิ์, ความคมชัดของภาพและเสียง, ผู้พิการสามารถเรียนได้)
- แยกสาขา ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาตรวจสอบเนื้อหาและสื่อการสอน
- ทีมงานช่วยตรวจสอบตาม Checklist อีกครั้ง เน้นเรื่องขนาดตัวอักษร (รวมที่อยู่ในกราฟ แผนภูมิ) ลิขสิทธิ์ภาพ และการเตรียม Script พูด และเวลาอัดให้พูดตามที่เตรียมมาทุกคำ เพื่อควบคุมเวลา ป้องกันข้อผิดพลาด และสะดวกในการทำ Sub วิดีโอ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้
- จัดคิวสำหรับครูที่ใช้ Green Screen, Flip Chart, และขา Top View
- ครูแยกย้ายกันไปแก้ไขสื่อการสอนของตนเอง
- ส่งสื่อการสอนผ่าน Google Forms (เฉพาะที่เป็นไฟล์)
วันที่ 2 - เริ่มทำการอัดวิดีโอ
- ครูที่สามารถอัดวิดีโอโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ เช่น PowerPoint. หรือบันทึกหน้าจอ กับไมโครโฟนโทรศัพท์ของตัวเอง ให้ขึ้นไปอัดบนห้องพัก เพื่อลดเสียงรบกวน
- Standby อุปกรณ์ Green Screen ใช้ OBS เท่านั้น
- อัดวิดีโอ - อัดวิดีโอ
วันที่ 3 - สอนการตัดต่อวิดีโอโดยใช้คลิปตัวอย่าง
- ใช้ KineMaster กับโปรแกรมในคอม 1 ตัว
- ตัดต่อวิดีโอของตัวเอง 
- ตัดต่อวิดีโอของตัวเอง  - การสร้าง YouTube Channel
- การ Upload วิดีโอขึ้น YouTube
- การสร้าง Sub
- ส่งลิ้งค์ YouTube ผ่าน Google Forms
วันที่ 4 - การสร้าง Quiz โดยใช้ Google Forms (ยากที่วิชาคณิตศาสตร์ ต้องใช้ CodeCog สร้างสมการ)
- ส่งลิ้งค์ Google Forms
- การสร้าง Google Sites
- นำลิ้งค์ YouTube และแบบทดสอบใส่ลงใน Sites
- ส่งลิ้งค์ Google Sites
- นำเสนอผลงานLast modified: Friday, 28 February 2020, 8:02 AM